Lespakket

Dankzij een subsidie van het Ministerie van VWS hebben het Liberty Park in Overloon, het Nationaal Monument Kamp Vught en het Verzetsmuseum Friesland in Leeuwarden verschillende lesbrieven voor de leerlingen in de 2de klas van het voortgezet onderwijs gemaakt.

Er zijn lesbrieven voor de vakken Geschiedenis, Nederlands en Maatschappijleer/Filosofie. Voor de vakken Geschiedenis en Nederlands zijn varianten gemaakt voor het VMBO en HAVO/VWO.

De lesbrieven zijn opgemaakt in PDF-formaat. Ze kunnen vanaf deze website gedownload worden.

Om een PDF-bestand te kunnen lezen, heb je het programma Acrobat Reader nodig. Dat is gratis te downloaden: