Mannen van staal

Mannen van staal

In 1999 verscheen bij uitgeverij SUN het informatieve jeugdboek Mannen van staal.

In zes waargebeurde verhalen wordt de lezer meegenomen van de opkomst naar de neergang van het ridderschap.
Alles wat je weten moet over veldslagen, belegeringen en toernooien, over de ridderslag, harnassen en kastelen, over idealen, heldendaden en teleurstellingen, vind je in dit kleurrijke boek.

De pers schreef over Mannen van staal:

Het leest als een verfrissend Jeugdjournaal van de middeleeuwen. (NRC)

Verplichte lectuur voor alle jonge en oudere liefhebbers van de riddercultuur. (Reformatorisch Nieuwsblad)

Historische verhalen van een verteller die geschiedenis leuk en levend weet te maken. (De Gelderlander)

Voordeel van een dergelijke aanpak is dat hij ruimte creëert voor emotie en empathie. Sonnemans maakt - in tegenstelling tot vele non-fictionauteurs - van de fictieve personages geen twintigste-eeuwse jongeren die het maatschappelijke, religieuze en politieke gedachtegoed kritisch en afstandelijk benaderen. De lezer mag op basis van de feiten zelf conclusies trekken. Geleidelijk aan weet de auteur de ridderlijke helden te ontdoen van de versierselen van de negentiende-eeuwse romantiek.
Mannen van staal is een indrukwekkend overzichtsboek geworden dat de opkomst en ondergang van het ridderschap van vele kanten belicht. (Standaard der Letteren)