Beoordeling

Achter elk schilderij, gedicht of ander kunstwerk gaat een diepere betekenis schuil. De toeschouwer of lezer mag daar natuurlijk zijn eigen invulling aan te geven, maar het is zeker zo interessant om je te verdiepen in wat de kunstenaar zelf met zijn werk wil zeggen.

In de beoordeling van jouw kunstwerk is daarom de betekenis die je er zelf hebt willen in leggen even belangrijk als het werk zelf. Je leraar geeft je voor zowel je kunstwerk als je bijbehorende verslag een cijfer. Het gemiddelde bepaalt het eindcijfer.

De beoordeling van je kunstwerk
Je leraar geeft een totaalcijfer voor de technische uitvoering (denk onder andere aan het gebruik van techniek, materiaal, vlakverdeling etc.).

De beoordeling van je museumtekst
Je cijfer voor je museumtekst wordt bepaald door de vragen:
• Heb je het idee achter je kunstwerk goed uitgelegd?
• Heb je goed verantwoord op welke manier je kunstwerk de diepere betekenis verbeeldt?
• Staan alle hoofdstukken zoals vermeld bij de werkwijze punt 3 erin?
• Heb je minimaal 250 woorden gebruikt?
• Is het verslag goed verzorgd (denk daarbij aan de uitvoering en het taalgebruik)?