Leerkracht

Titel: Vluchten of Vechten - wat kies jij?

Onderwerp: kunstenaars laten zich inspireren door de Eerste Wereldoorlog in het algemeen en Belgische vluchtelingen in Vluchtoord Uden in het bijzonder

Schooltype: HAVO, VWO

Voor de groepen: bovenbouw

Vakgebied: CKV (met mogelijke samenwerkingsverbanden met Geschiedenis en Nederlands)

Tijdsinvestering:
• 1 uur bezoek aan de expositie 'Vluchten of Vechten' (waar de kunstenaars een toelichting op hun werk geven) bij Stichting C in Uden (24 maart - 18 april 2012)
• 3-4 uur voor het maken van een eigen kunstwerk en een bijpassend verslag (2 dwt-uren en 1-2 uren huiswerk)
• evaluatie in de klas

De leerlingen gaan met de klas naar de expositie en werken daarna individueel aan de opdracht.

Doelstellingen:
• Leerlingen maken kennis met hoe kunstenaars zich door historische en actuele thema's kunnen laten inspireren; ze ontdekken dat kunst een projectie van maatschappelijk relevante thema's kan zijn, die letterlijk en figuurlijk kan aanzetten tot een persoonlijke beeldvorming daarvan.
• Leerlingen verwerven een basiskennis over de Eerste Wereldoorlog en de gevolgen daarvan voor Nederland, waaronder Vluchtoord Uden (waar vier jaar lang 7000 Belgische vluchtelingen werden opgevangen).
• Leerlingen leggen een verband tussen de ontheemding en vervreemding van de Belgische vluchtelingen bijna honderd jaar geleden en die van de huidige vluchtelingen.

• Leerlingen verwerken die kennis en inzichten in een eigen kunstwerk.
• Leerlingen maken maken een museumtekst (toelichting, 250 woorden) waarin ze het kunstwerk en het denkproces achter hun eigen kunstwerk verwoorden.

Suggesties voor verbetering
Heeft u opmerkingen over, aanvullingen op of voorstellen tot verbetering van deze webquest, stuur die dan naar de makers.
Ook meldingen van niet (meer) werkende links zijn van harte welkom.