Terugblik

Kunst is een bijzonder communicatiemiddel. De kunstenaar legt er zijn persoonlijke visie op de wereld in, omdat hij die met zijn publiek wil delen. Hij wil mensen inspireren, soms choqueren, maar bovenal aan het denken zetten. Dat publiek krijgt echter alle vrijheid om een eigen interpretatie aan zijn kunstwerken te geven. Die mag mijlenver van de bedoelingen van de maker af liggen. De kunstenaar is meestal al tevreden als de toeschouwer door zijn werk geraakt is.
Interessanter - voor zowel de kunstenaar als de toeschouwer - wordt het als ze met elkaar in contact komen en hun interpretaties kunnen delen. Dan pas wordt kunst een volmaakt communicatiemiddel.

Op de tentoonstelling 'Vluchten of Vechten' heb je die kans gekregen. Heeft het jou kunnen inspireren tot een eigen kunstwerk?

Neem nog één keer de tijd om in gesprek te gaan met kunstenaars: bekijk en bespreek de kunstwerken van je klasgenoten. Wat heeft hen bewogen tot het maken van hun creaties?